1. avkunna

  a`vkunna verb ~de ~t ORDLED: av--kunn-ar SUBST.: avkunnande
  Svensk ordbok
 2. avkunnande

  avkunnande, att meddela en dom eller ett beslut muntligt i samband med en förhandling.
 3. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.

 4. Pilatus

  Pilatus ( Pontius Pilatus), död troligen 39 e.Kr., romersk riddare.
 5. Ruhollah Khomeyni

  Khomeyni, Ruhollah, persiska Rūḥollāh Khomeynī, född 24 september 1902 (?), död 3 juni 1989, iransk religiös och politisk ledare (ayatolla), landets verkliga överhuvud från 1979.
 6. yrkande

  yrkande, processrättslig benämning på parts begäran att en domstol ska avkunna en dom med ett visst innehåll, exempelvis att svaranden ska förpliktas att betala ett skadestånd, eller fatta ett beslut avseende handläggningen, exempelvis att bevilja uppskov.
 7. dispositiv

  dispositiv, term inom juridiken med flera betydelser, bl.a. att en rättsregel kan sättas ur kraft genom avtal.
 8. talan

  talan, en parts framställning i en rättegång.
 9. landsting

  landsting, medeltida benämning i Danmark, Finland och Sverige på ett för en hel lagsaga eller ett helt landskap gemensamt ting.

 10. kanslidom

  kanslidom, dom som inte avkunnas i omedelbar anslutning till rättegångsförhandlingens avslutande utan meddelas genom att hållas tillgänglig på rättens kansli vid en angiven senare tidpunkt.