1. avmagrad

  a`vmagrad adj. avmagrat ORDLED: av--magr-ad
  Svensk ordbok
 2. trycksår

  trycksår, liggsår, dekubitalsår, sår som uppkommer vid långvarigt tryck av huden mot underlaget så att blodcirkulationen minskas och vävnadsdöd uppstår.
 3. Irakkriget

  Irakkriget, väpnad konflikt i Irak 2003–11.
 4. kokain

  kokain, bensoylmetylekgonin, C17H21NO4, centralstimulerande alkaloid som framställs ur den sydamerikanska kokabuskens blad (se kokabuske).

 5. avtärd

  a`vtärd adj. avtärt ORDLED: av--tär-da
  Svensk ordbok
 6. avtacklad

  a`vtacklad adj. avtacklat ORDLED: av--tackl-ad
  Svensk ordbok
 7. avfallen

  a`vfallen adj. avfallet avfallna ORDLED: av--fall-en
  Svensk ordbok
 8. infallen

  in`fallen adj. infallet infallna ORDLED: in--fall-en
  Svensk ordbok
 9. tärd

  tä´rd adj. tärt ORDLED: tär-da
  Svensk ordbok
 10. insjunken

  in`sjunken adj. insjunket insjunkna ORDLED: in--sjunk-en
  Svensk ordbok