1. avsiktlig

  a`vsiktlig adj. ~t ORDLED: av--sikt-lig
  Svensk ordbok
 2. entartete Kunst

  entartete Kunst, beteckning använd av nazisterna i 1930-talets Tyskland för att misstänkliggöra vissa moderna konstriktningar, särskilt expressionistisk och abstrakt konst.
 3. figur–grund

  figur–grund, synsinnets grundläggande indelning av synfältet i figurer (föremål) vilka uppfattas som skilda från sin bakgrund.
 4. effektgarn

  effektgarn, fantasigarn, garn eller tråd som avsiktligt till färg eller utseende skiljer sig från grundväven, till exempel med avsiktligt anbragda noppor, klunsar, öglor och liknande som kan ge speciella utseendeeffekter.
 5. anvisning

  anvisning, avsiktlig eller oavsiktlig försvagning (hålkäl) eller skada (repa) i ett material.
 6. spöke

  spöke, den mest allmänna men också vagaste svenska termen för ett dödsväsen.
 7. refraktur

  refraktur, uppkomst av ny fraktur i läkt benbrott, t.ex. vid olycksfall eller avsiktligt i samband med ortopedisk behandling för att rätta till felläkt brott.
 8. stora daldansen

  stora daldansen, vedertagen men till sitt ursprung avsiktligt nedsättande benämning på ett bondeuppror som utgick från Dalarna 1743, mer korrekt benämnt dalupproret 1743.
 9. indigen

  indigen, inhemsk.
 10. brottanvisning

  brottanvisning, skada (spricka) i ett material som kan leda till brott vid ytterligare belastning.