1. D-dagen

  D-dagen, på militärt fackspråk den planerade men ej datumbestämda dagen för en viss operation.
 2. polariserat ljus

  polariserat ljus, amplitudvariation hos en ljusvåg som kan ske i två mot varandra vinkelräta riktningar eller vara en kombination av svängningar i dessa båda riktningar, vilka samtidigt är vinkelräta mot vågens utbredningsriktning.
 3. kinematik

  kinematik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker.
 4. andragradskurva

  andragradskurva, kägelsnitt, är en plan kurva som i analytisk geometri beskrivs av en ekvation av typen Ax 2 + 2 Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F = 0.
 5. vektorrum

  vektorrum, matematisk struktur vars element kan adderas och multipliceras med tal.
 6. Carmen Maura

  Maura, Carmen, född 1945, spansk skådespelerska.
 7. Carlos Saura

  Saura, Carlos, född 1932, spansk filmregissör, bror till Antonio Saura.
 8. Finnair

  Finnair, egentligen Finnair Abp, AY, Helsingfors, Finlands nationella flygbolag, bildat 1923 under namnet Aero Oy.
 9. aj

  aj´ interj.
  Svensk ordbok