1. bålverk

  bålverk, försvarsverk, förskansning, äldre benämning på bastion, numera i bildlig betydelse: skydd, försvar.
 2. bålverk

  bå`lverk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bål--verk-et
  Svensk ordbok
 3. Eiger

  Eiger, alptopp bestående av tre kammar i Finsteraarhorngruppen i de schweiziska Bernalperna, 3 970 m ö.h.
 4. boulevard

  boulevard, bred, trädplanterad gata.
 5. Pehr Niclas Christiernin

  Christiernin, Pehr Niclas, 1725–99, nationalekonom och filosof, professor i ekonomi 1770–71 och från 1771 i filosofi i Uppsala.
 6. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 7. Gallien

  Gallien (latin Gallia), under antiken romersk benämning på områden bebodda av kelter (latin galli) i nuvarande Norditalien, Frankrike och Belgien.
 8. Pär Lagerkvist

  Lagerkvist, Pär, född 23 maj 1891, död 11 juli 1974, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1940, fil. hedersdoktor 1941, Nobelpristagare i litteratur 1951.
 9. palissad

  palissa´d subst. ~en ~er ORDLED: pal-iss-ad-en
  Svensk ordbok
 10. boulevard

  bouleva´rd [bol-] äv. buleva´rd [bul-] subst. ~en ~er ORDLED: boule-vard-en, bule-vard-en
  Svensk ordbok