1. Georg von Békésy

    Békésy, Georg von, 1899–1972, ungersk-amerikansk öronfysiolog, ursprungligen teletekniker, professor i Budapest 1939–46, vid Karolinska Institutet 1946–47, vid Harvard University, USA, 1947–66 och vid University of Hawaii från 1966.
  2. Nobelpris

    Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.