1. Börje

  Börje, mansnamn, av fornsvenska Byrghe, Byrie, som i sin tur är utvecklade ur Birger.
 2. Börje

  Börje, f.d. församling i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län).
 3. Börje Salming

  Börje Salming är förmodligen Sveriges internationellt mest berömda ishockeyback någonsin.
 4. Börje Sandelin

  Sandelin, Börje, 1926–70, konstnär, poet.
 5. Börje Ahlstedt

  Ahlstedt, Börje, född 21 februari 1939, skådespelare.
 6. Börje Knös

  Knös, Börje, 1883–1970, skriftställare och ämbetsman, statssekreterare i Ecklesiastikdepartementet 1930–48.
 7. Börje Steenberg

  Steenberg, Börje, 1912–2015, tekniker.
 8. Börje Heed

  Heed, Börje, 1921–96, journalist, medarbetare i Aftonbladet 1947–81.
 9. Börje Wickberg

  Wickberg, Börje, 1926–2013, kemist, professor i organisk kemi vid Lunds tekniska högskola 1967–91.

 10. Börje Kragh

  Kragh, Börje, 1918–2017, nationalekonom, professor vid Stockholms universitet 1968–84, chef för Konjunkturinstitutet 1962–73.