1. B-aktie

  B-aktie, aktie med lägre röstvärde än A-aktien vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 2. B-aktie

  B-aktie [be`-] subst. ~n ~r ORDLED: B--akti-en
  Svensk ordbok
 3. aktie

  aktie är en andel i ett aktiebolag.
 4. bonusaktie

  bonusaktie, aktie som ger innehavaren rätt till högre utdelning än andra slag av aktier, t.ex. A- eller B-aktier.
 5. nyemittera

  ny`emittera verb ~de ~t ORDLED: ny--e-mitt-er-ar SUBST.: nyemitterande, nyemittering; nyemission
  Svensk ordbok
 6. utdela

  u`tdela verb ~de ~t ORDLED: ut--del-ar SUBST.: utdelande, utdelning
  Svensk ordbok
 7. business

  business [bis´nis] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: busi-ness
  Svensk ordbok
 8. mantel

  man`tel subst. ~n mantlar ORDLED: mantl-ar
  Svensk ordbok
 9. i

  1i prep.
  Svensk ordbok
 10. fall

  fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fall-et
  Svensk ordbok