1. B-avdrag

  B-avdrag [be`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: B--av-drag-et
  Svensk ordbok
 2. A-avdrag

  A-avdrag [a`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: A--av-drag-et
  Svensk ordbok
 3. C-avdrag

  C-avdrag [se`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: C--av-drag-et
  Svensk ordbok
 4. rabatt

  rabatt, inom ekonomin avdrag i kronor eller procent från det vanliga priset.
 5. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.
 6. skinn

  skinn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skinn-et
  Svensk ordbok