1. benstomme

  benstomme, kroppens skelett.
 2. benstomme

  be`nstomme subst. ~n benstommar ORDLED: ben--stomm-en
  Svensk ordbok
 3. mesomorf kroppstyp

  mesomorf kroppstyp, enligt William Sheldon en grov kroppstyp med välutvecklad muskulatur och kraftig benstomme.
 4. american curl korthårig

  american curl korthårig, amerikansk kattras i raskategori II.
 5. skelettering

  skelettering, konserveringsmetod genom vilken benstommen av ett djur rengörs från muskler och övriga mjukdelar.
 6. häst

  häst, tamhäst och vildhäst, Equus caballus, art i hovdjursfamiljen hästdjur.

 7. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.
 8. strontium

  strontium, metalliskt grundämne som hör till periodiska systemets grupp 2, alkaliska jordartsmetaller; kemiskt tecken Sr.
 9. kroppsbyggnad

  kroppsbyggnad [kråp`s-] subst. ~en ORDLED: kropps--bygg-nad-en
  Svensk ordbok
 10. atletisk

  atle´tisk adj. ~t ORDLED: atlet-isk
  Svensk ordbok