1. berusning

  berusning, se rus.
 2. berusning

  beru´sning subst. ~en ~ar ORDLED: be-rus-ning-en
  Svensk ordbok
 3. berusningsmedel

  berusningsmedel, ämnen som efter inandning, snusning, nedsväljning eller injektion i kroppen påverkar centrala nervsystemet så att ett rus uppkommer.
 4. greyout

  greyout,  fördunkling av minnet på grund av berusning, ett vanligt symtom under utveckling av kronisk alkoholism.
 5. återställarbehov

  återställarbehov, behov av förnyat intag av alkohol eller annan drog som håller på att gå ur kroppen eller nyligen har gått ur kroppen.
 6. kontrollförlust

  kontrollförlust, term inom psykiatrin med två betydelser förlust av förmågan att begränsa intaget av alkohol och andra droger.
 7. Claude Morgan

  Morgan (egentligen Lecomte), Claude, 1898–1980, fransk författare och litteraturkritiker.
 8. toluen

  toluen, metylbensen, äldre benämning toluol, C 6H 5CH 3, färglös vätska med lukt påminnande om bensens.
 9. qiyas

  qiyas, qiyās, resonemangsprincip inom islamisk rätt, i huvudsak en form av slutledning i två steg.
 10. Dionysos

  Dionysos var vinets, berusningens och den totala lössläppthetens gud i den grekiska religionen.