1. John Birch Society

  John Birch Society, högerextrem politisk organisation i USA, grundad 1958 av Robert Welch, en pensionerad affärsman.
 2. Anders Lindeberg

  Lindeberg, Anders, 1789–1849, publicist och teaterman.
 3. Erwin Panofsky

  Panofsky, Erwin, 1892–1968, tysk-amerikansk konsthistoriker.
 4. Mangosuthu Buthelezi

  Buthelezi, Mangosuthu, född 1928, sydafrikansk politiker, släkt med zuluernas kungahus, hövding för zulufolket buthelezi sedan 1953.

 5. Gustaf Lagerbielke

  Lagerbielke, Gustaf, 1777–1837, greve, ämbetsman, diplomat, teaterdirektör, ledamot av Svenska Akademien från 1809; jämför släktartikel Lagerbielke.
 6. samarier

  samarier, samaritaner, samariter, dels ättlingar till de israeliter som blev kvar i Samarien efter den assyriska erövringen 722 f.Kr., som hade medfört att det ledande befolkningsskiktet tvångsförflyttats till Assyrien, dels ättlingar till invandrare från andra folk.
 7. Robert Browning

  Browning, Robert, född 7 maj 1812, död 12 december 1889, brittisk författare.
 8. Aristide Briand

  Briand, Aristide, född 28 mars 1862, död 7 mars 1932, fransk politiker, regeringschef (konseljpresident) 11 gånger under perioden 1909–29.
 9. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 10. världssamvete

  världssamvete [vä`rds-] subst. ~t ORDLED: världs--sam-vet-et
  Svensk ordbok