1. bestämning

  bestämning, grammatisk term som vanligen används om förhållandet mellan huvudordet och andra ord i en ordgrupp.
 2. bestämning

  bestäm´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-stäm-ning-en
  Svensk ordbok
 3. alkolås

  alkolås, teknisk anordning kopplad till ett fordons tändsystem som omöjliggör att det kan startas eller köras av en alkoholpåverkad förare.
 4. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 5. kärnreaktion

  kärnreaktion, kollision mellan en elementarpartikel eller en jon och en atomkärna.
 6. navigationsinstrument

  navigationsinstrument, navigeringsinstrument, tekniska hjälpmedel vid navigation (se tabell).
 7. sann

  sann, som bestämning till påståenden, omdömen eller satser, se sanning.
 8. sackarimeter

  sackarimeter, sackarometer , en polarimeter för bestämning av lösningars sockerhalt.
 9. standardelektrod

  standardelektrod, elektrod använd som referens vid elektrokemisk bestämning av elektrodpotentialer.
 10. akustisk loggning

  akustisk loggning, teknik som används vid borrhålsloggning för bestämning av ljudhastigheten i berg.