1. bifalla

  bi`falla verb biföll bifallit bifallen bifallna, pres. bifaller ORDLED: bi--fall-er SUBST.: bifallande; bifall
  Svensk ordbok
 2. bifall

  bifall, föreningsteknisk och administrativ term för beslut om godkännande av förslag i organisationer och offentligrättsliga organ; jämför tillstyrkan.
 3. bifall

  bi`fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bi--fall-et
  Svensk ordbok
 4. förstahandsyrkande

  förstahandsyrkande, det yrkande käranden eller åklagaren i en rättegång i första hand vill att domstolen ska bifalla, då flera alternativa yrkanden framställts.
 5. avslag

  avslag, inom den offentliga förvaltningen nekande beslut.
 6. minoritetsbeslut

  minoritetsbeslut, sådant avgörande i ett beslutande organ där en viss utgång blir gällande om en bestämd minoritet av organets ledamöter röstar för densamma.
 7. ATP-striden

  ATP-striden, dominerande stridsfråga i svensk inrikespolitik under senare hälften av 1950-talet.
 8. suffragan

  suffragan, suffraganbiskop biträdande biskop, hjälpbiskop (så bl.a. i anglikanska kyrkor).
 9. suffragan

  suffragan, suffraganbiskop biskop underställd en ärkebiskop; sådana förekommer inte i Svenska kyrkan.
 10. yrkande

  yrkande, sammanträdesteknisk term som innebär att man kräver eller påfordrar något, i praktiken avger ett förslag till beslut.