1. blessyr

  blessy´r subst. ~en ~er ORDLED: bless-yr-en
  Svensk ordbok
 2. Lars Kagg

  Kagg, Lars, 1595–1661, greve (1653), militär och politiker, fältmarskalk 1648, riksmarsk 1660, riksråd 1641; jämför släktartikel Kagg.
 3. omse

  omse [åm`-] verb omsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: om--ser SUBST.: omsyn
  Svensk ordbok
 4. skavank

  skavank´ subst. ~en ~er ORDLED: skavank-en
  Svensk ordbok