1. BMW

  BMW, Bayerische Motorenwerke AG, München, tysk bil- och motorcykeltillverkare.
 2. elbil

  elbil, elektrisk bil, bil som drivs helt med elektricitet.

 3. Ronnie Peterson

  Peterson, Ronnie, 1944–78, racerförare, Sveriges hittills mest framgångsrika.
 4. Bayerische Motorenwerke AG

  Bayerische Motorenwerke AG, se BMW.
 5. kenaf

  kenaf, javajute, gambohampa, Hibiscus cannabinus, art i familjen malvaväxter.

 6. Sachsen

  Sachsen är en delstat i östra Tyskland.
 7. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 8. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 9. bilindustri

  bilindustri, industribransch inom transportmedelsindustrin med tillverkning av motorfordon för person- och godsbefordran som sammanhållande element.
 10. Ural

  Ural, sovjetiska, sedermera ryska, motorcyklar tillverkade i fabriken Irbit i Uralbergen.