1. BNP

  BNP, förkortning för bruttonationalprodukt.
 2. BNP

  BNP, B-typ natriuretisk peptid, peptidhormon som upptäcktes i hjärnan och fick beteckningen B för brain (engelska, ’hjärna’) men senare befanns bildas främst i hjärtats kammare; se natriuretiska hormoner.
 3. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 4. BNP

  BNP se bruttonationalprodukt
  Svensk ordbok
 5. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 6. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 7. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 8. tillväxt

  tillväxt, ekonomisk tillväxt, ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP).
 9. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 10. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.