1. Boel

  Boel, kvinnonamn, se Bodil.
 2. Boel Flodgren

  Flodgren, Boel, född Ohlsson 1942, jurist, professor i handelsrätt vid Lunds universitet sedan 1987, universitetets rektor 1992–2002.
 3. BOEL-provet

  BOEL-provet, barnhörselprov.
 4. Boel Westin

  Westin, Boel, född 1951, litteraturvetare, professor i litteraturvetenskap, särskilt barn- och ungdomslitteratur, vid Stockholms universitet sedan 1999.
 5. Mariann Fischer Boel

  Boel, Mariann Fischer, född 1943, dansk politiker (liberal), ledamot av Europeiska kommissionen 2004–09.
 6. Annemiek van Vleuten

  van Vleuten, Annemiek, född 1982, nederländsk cyklist.

 7. John Fernström

  Fernström, John, 1897–1961, tonsättare, dirigent och pedagog.
 8. Bodil

  Bodil, även Boel, äldre Boeld, kvinnonamn, ursprungligen danska former av det gamla nordiska Bothild, ett namn som i sin tur är sammansatt av bot ’bättring’ och hild ’strid’.
 9. Per Gustavsson

  Gustavsson, Per, född 1951, författare och sagoberättare.
 10. Josefine Sundström

  Sundström, Josefine, född 1976, författare och programledare.