1. hydrauliskt bromssystem

  hydrauliskt bromssystem, i fordonssammanhang något oegentlig benämning på mekaniska färdbromsar som ansätts hydrostatiskt från bromspedalen via ett bromsoljerör som i vardera ändan har hydrauliska cylindrar förbundna med broms respektive pedal.
 2. ABS-broms

  ABS-broms, låsningsfri broms på bil eller annat fordon.
 3. bromspedal

  bromspedal [bråm`s-] subst. ~en ~er ORDLED: broms--ped-al-en
  Svensk ordbok
 4. servobroms

  servobroms, broms vars ansättningskraft helt eller delvis ges av en servomotor, på personbilar driven med luft eller olja (vakuum- respektive hydraulservo), på lastbilar och bussar med tryckluft.
 5. Isotta-Fraschini

  Isotta-Fraschini, italienska lyxbilar, tillverkade från 1900.
 6. bromsservo

  bromsservo [bråm`s-] subst. ~n ORDLED: broms--serv-on
  Svensk ordbok
 7. pedal

  peda´l subst. ~en ~er ORDLED: ped-al-en
  Svensk ordbok