1. Babel

  Babel, hebreisk namnform för Babylon.
 2. Babels torn

  Babels torn, enligt Första Moseboken 11:1–9 ett torn som byggdes av människorna i Sinears land (Babylonien) efter syndafloden.
 3. Bab-el-mandeb

  Bab-el-mandeb, Bab-al-mandab, ett 150 m djupt och 23 km brett sund mellan Röda havet och Adenviken i Indiska oceanen.
 4. Babel–Bibel

  Babel–Bibel, en föredragsserie som assyriologen Friedrich Delitzsch höll i Berlin 1902–05.
 5. Isaak Babel

  Babel, Isaak, 1894–1940, sovjetisk författare.
 6. patriark

  patriark, benämning på tre generationer av anfäder från vilka enligt Bibeln Israels folk härstammar, nämligen Abraham, Isak och Jakob.
 7. babelstorn

  ba`belstorn subst. ~et, plur. ~ ORDLED: babels--torn-et
  Svensk ordbok
 8. Igor Stravinsky

  Stravinsky (Stravinskij), Igor, född 5 juni (17 juni enligt nya stilen) 1882, död 6 april 1971, rysk tonsättare, fransk medborgare 1934, amerikansk 1945.
 9. Babylon

  Babylon, hebreiska Babel, huvudstad i Babylonien.

 10. Lennart Hellsing

  Lennart Hellsing skrev verser och dikter för barn.