1. Honoré de Balzac

  Balzac, Honoré de, född 20 maj 1799, död 18 augusti 1850, fransk författare.
 2. kvinnoemancipation

  kvinnoemancipation, under 1800-talet uppkommen benämning på arbetet för kvinnans frigörelse.
 3. Jean-Louis Guez de Balzac

  Guez de Balzac, Jean-Louis, fransk författare, se Balzac.
 4. Jean-Louis Guez de Balzac

  Balzac, Jean-Louis Guez de, 1595–1654, fransk författare.
 5. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 6. skräcklitteratur

  skräcklitteratur, litteraturgenre.

 7. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 8. Émile Zola

  Zola, Émile, född 2 april 1840, död 28 september 1902, fransk författare.

 9. Gustave Flaubert

  Flaubert, Gustave, född 12 december 1821, död 8 maj 1880, fransk författare.
 10. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.