1. Banachrum

  Banachrum, matematisk term.
 2. Banach–Steinhaus sats

  Banach–Steinhaus sats, satsen om likformig begränsning, matematisk sats som säger att om en familj begränsade linjära operatorer på ett Banachrum är begränsad i varje punkt, så är operatorerna likformigt begränsade.
 3. Per Enflo

  Enflo, Per, född 1944, matematiker, professor i tillämpad matematisk analys vid Tekniska högskolan i Stockholm 1983–90, sedan 1989 professor vid Kent State University, Ohio, USA.
 4. Stefan Banach

  Banach, Stefan, 1892–1945, polsk matematiker, professor i Lvov från 1927.
 5. interpolationsrum

  interpolationsrum, matematisk term: Banachrum som på ett speciellt sätt ligger mellan två givna Banachrum; jämför funktionalanalys.
 6. Fréchetderivata

  Fréchetderivata, matematiskt begrepp, en motsvarighet i oändligt-dimensionell analys till den vanliga derivatan av en funktion av en reell variabel.
 7. Fréchetrum

  Fréchetrum, matematiskt begrepp, en typ av vektorrum som uppträder i funktionalanalysen.
 8. Carl Gottfried Neumann

  Neumann, Carl Gottfried, 1832–1925, tysk matematiker och fysiker, professor i Leipzig 1868–1911.
 9. halvgrupp

  halvgrupp, en algebraisk struktur allmännare än gruppstruktur.
 10. Fredholms alternativ

  Fredholms alternativ, en viktig sats i funktionalanalysen.