1. Banachrum

  Banachrum, matematisk term.
 2. Banach–Steinhaus sats

  Banach–Steinhaus sats, satsen om likformig begränsning, matematisk sats som säger att om en familj begränsade linjära operatorer på ett Banachrum är begränsad i varje punkt, så är operatorerna likformigt begränsade.
 3. Per Enflo

  Enflo, Per, född 1944, matematiker, professor i tillämpad matematisk analys vid Tekniska högskolan i Stockholm 1983–90, sedan 1989 professor vid Kent State University, Ohio, USA.
 4. Stefan Banach

  Banach, Stefan, 1892–1945, polsk matematiker, professor i Lvov från 1927.
 5. interpolationsrum

  interpolationsrum, matematisk term: Banachrum som på ett speciellt sätt ligger mellan två givna Banachrum; jämför funktionalanalys.
 6. Fréchetderivata

  Fréchetderivata, matematiskt begrepp, en motsvarighet i oändligt-dimensionell analys till den vanliga derivatan av en funktion av en reell variabel.
 7. Fréchetrum

  Fréchetrum, matematiskt begrepp, en typ av vektorrum som uppträder i funktionalanalysen.
 8. Carl Gottfried Neumann

  Neumann, Carl Gottfried, 1832–1925, tysk matematiker och fysiker, professor i Leipzig 1868–1911.
 9. halvgrupp

  halvgrupp, en algebraisk struktur allmännare än gruppstruktur.
 10. Hahn–Banachs sats

  Hahn–Banachs sats, matematisk sats uppkallad efter Hans Hahn och Stefan Banach, som var för sig upptäckte satsen på 1920-talet.