1. Maurice Barrès

  Barrès, Maurice, 1862–1923, fransk författare och politiker.
 2. Barrés tecken

  Barrés tecken, tecken på lindrig förlamning i benet efter t.ex. stroke.
 3. Guillain–Barrés syndrom

  Guillain–Barrés syndrom, GBS, akut inflammatorisk polyradikuloneuropati, förlamningstillstånd som symmetriskt drabbar extremiteterna, ibland också andnings-, ansikts- och svalgmuskulaturen.

 4. barr

  barr, gymnastikredskap, konstruerat 1812 av Friedrich Ludwig Jahn.
 5. barr

  barr, bladen hos flertalet barrträd.
 6. barr

  barr, tacka av obearbetat guld eller silver.
 7. barré

  barré, spelteknisk term främst för gitarr.
 8. Raymond Barre

  Barre, Raymond, 1924–2007, fransk politiker och ekonom.
 9. barra

  barr`a verb ~de ~t ORDLED: barr-ar SUBST.: barrande, barrning
  Svensk ordbok
 10. Barr body

  Barr body, X-kromatinkropp, könskromatin, en vanligtvis oval, mörk struktur i cellkärnan, ofta belägen i dess periferi.