1. barrikad

  barrikad är ett tillfälligt hinder som man bygger för att skydda sig mot fiender.
 2. barrikad

  barrika´d subst. ~en ~er ORDLED: barr-ik-ad-en
  Svensk ordbok
 3. Göteborgshändelserna

  Göteborgshändelserna, Göteborgskravallerna, de upplopp och därtill knutna händelser som ägde rum i anslutning till Europeiska rådets möte i Göteborg 15–16 juni 2001.
 4. barrikadstrid

  barrika`dstrid subst. ~en ~er ORDLED: barr-ik-ad--strid-en
  Svensk ordbok
 5. barrikadkämpe

  barrika`dkämpe subst. ~n barrikadkämpar ORDLED: barr-ik-ad--kämp-en
  Svensk ordbok
 6. barrikadera

  barrikade´ra verb ~de ~t ORDLED: barr-ik-ad-er-ar SUBST.: barrikaderande, barrikadering
  Svensk ordbok
 7. Wolf Biermann

  Biermann, Wolf, född 15 november 1936, tysk författare och visdiktare.

 8. bålverk

  bå`lverk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bål--verk-et
  Svensk ordbok
 9. embargo

  embar´go subst. ~t el. ~n ORDLED: em-barg-ot
  Svensk ordbok