1. basal

  basal, lågt belägen, vid basen; även om något som bildar (nödvändigt) underlag för en utveckling eller verksamhet; grundläggande, fundamental.
 2. basala ganglier

  basala ganglier, avgränsade strukturer (kärnor) av grå hjärnsubstans i den vita hjärnsubstansen djupt inne i vardera storhjärnhalvan.
 3. basalt

  basalt, finkornig, mörkt grå eller oftast svart vulkanisk bergart.
 4. basalmembran

  basalmembran, tunt membran på vilket ett lager av de celler, s.k. epitelceller, vilar som bekläder alla ytor på kroppens utsida samt hålrummen inuti kroppen.
 5. basalmetabolism

  basalmetabolism, BMB, energiförbrukningen i kroppen under maximal vila.
 6. basalkropp

  basalkropp, basalkorn, kinetosom, struktur från vilken en flagell eller en cilie växer ut från en eukaryot cell.

 7. basalcell

  basalcell, cell i understa lagret i skiktad vävnad, såsom epitel, varifrån vävnaden förnyas.
 8. basaltemperatur

  basaltemperatur, en kvinnas normala morgontemperatur före uppstigandet.
 9. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.
 10. basal

  basa´l adj. ~t ORDLED: bas-al
  Svensk ordbok