1. Bayern

  Bayern, Freistaat Bayern, latin Bavaria, delstat i södra Tyskland; 70 550 km2, 12,8 miljoner invånare (2016).

 2. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 3. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget, sammanfattande benämning på en serie krigiska konflikter 1618–48.

 4. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.
 5. dendrit

  dendrit, träd- eller mossliknande utfällning av järn- eller manganoxider på bergarters skiktfogar och sprickor eller på spalt- och sprickytor hos mineral, t.ex. trädagat och mossagat.
 6. långa knivarnas natt

  långa knivarnas natt, benämning på den nazistiska mordaktionen 30 juni 1934 mot ledningen av de egna stormtrupperna SA.
 7. fransk–tyska kriget

  fransk–tyska kriget, det krig som utkämpades 1870–71 mellan Frankrike å ena sidan och det av Preussen ledda Nordtyska förbundet samt Baden, Bayern, Hessen och Württemberg å andra sidan.
 8. riksföreståndare

  riksföreståndare, enligt 1974 års regeringsform medlem av kungahuset som är kungens ersättare då kungen tillfälligt hindras fullgöra sina uppgifter.
 9. sekularisering

  sekularisering, överförande av områden som stått under kyrklig jurisdiktion till världsliga makthavare.
 10. Mein Kampf

  Mein Kampf, bok av Adolf Hitler, hans huvudsakliga skrift, skriven under fängelsetiden i Landsberg.