1. Beata

  Beata, kvinnonamn av latinskt ursprung med betydelsen ’den lyckliga’.
 2. Beataryggen

  Beataryggen, tvärgående djuphavsrygg i Karibiska havet från Cabo Beata på Hispaniola (Haiti) mot Peninsula de la Guajira i Colombia.
 3. beat

  beat, slag, taktslag; inom framför allt jazz och rock använd term för musikens grundpuls, vanligen markerad av ett eller flera instrument i rytmsektionen (jämför off beat).
 4. Beata Szydło

  Szydło, Beata, född 15 april 1963, polsk politiker (konservativ), premiärminister 2015–17.

 5. Kap Beata

  Kap Beata, udde i sydvästra Dominikanska republiken; för belägenhet se landskarta Dominikanska republiken.
 6. Michael Jackson

  Jackson, Michael, född 29 augusti 1958, död 25 juni 2009, amerikansk sångare och låtskrivare, bror till Janet Jackson.
 7. beat poets

  beat poets, en grupp amerikanska författare under främst 1950- och 1960-talen.
 8. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.
 9. beat

  beat, slagen, besegrad, utmattad; se beat generation och beat poets.
 10. gospel

  gospel, vokal genre inom den afroamerikanska musiken.