1. becquerel

  becquerel, SI-enhet för aktiviteten hos ett radioaktivt material med beteckning Bq.
 2. Becquerel

  Becquerel, fransk släkt, härstammande från ståthållaren i Loiret Louis-Hector Becquerel, far till Antoine Becquerel.
 3. Henri Becquerel

  Becquerel, Henri, 1852–1908, fransk fysiker, professor vid Muséum national d’histoire naturelle i Paris från 1892, från 1895 även vid École polytechnique; jämför släktartikel Becquerel.
 4. Henry Becque

  Becque, Henry, 1837–99, fransk dramatiker.
 5. Antoine Becquerel

  Becquerel, Antoine, 1788–1878, fransk fysiker, professor vid Muséum national d’histoire naturelle i Paris; jämför släktartikel Becquerel.
 6. becquerel

  becquerel [bekerel´] subst., plur. ~, n-genus FÖRK.: bq
  Svensk ordbok
 7. Jean Becquerel

  Becquerel, Jean, 1878–1953, fransk fysiker, professor vid Muséum national d’histoire naturelle i Paris; jämför släktartikel Becquerel.
 8. Alexandre Edmond Becquerel

  Becquerel, Alexandre Edmond, 1820–91, fransk fysiker, professor vid Muséum national d’histoire naturelle i Paris från 1878; jämför släktartikel Becquerel.
 9. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 10. Gustavo Adolfo Bécquer

  Bécquer (egentligen Domínguez Bastida), Gustavo Adolfo, 1836–70, spansk författare.