1. radioaktivitet

  radioaktivitet, egenskap hos vissa atomkärnor som spontant omvandlas till dotterkärnor under utsändning av joniserande strålning med en för sönderfallet karakteristisk halveringstid.
 2. mått

  mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska) storheter.
 3. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 4. kärnfysik

  kärnfysik, subatomär fysik, läran om atomkärnornas struktur och kärnmateriens egenskaper.
 5. plutonium

  plutonium, radioaktivt grundämne hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3; kemiskt tecken Pu.