1. Beda

  Beda (engelska Bede), född 672 eller 673, död 735, anglosaxisk lärd, helgon; efter sin död känd som Beda venerabilis, ’den vördnadsvärde’.

 2. Beda

  Beda, kvinnonamn, ursprungligen ett fornengelskt mansnamn av omdiskuterat ursprung.
 3. Beda Hallberg

  Hallberg, Beda, 1869–1945, initiativtagare till majblomman.

 4. Úbeda

  Úbeda, stad i södra Spanien; för belägenhet se landskarta Spanien.
 5. bed and breakfast

  bed and breakfast, övernattning och frukost (för resande), särskilt i privathus på den brittiska och irländska landsbygden.
 6. bedagad

  beda´gad adj. bedagat ORDLED: be-dag-ad
  Svensk ordbok
 7. bedarra

  bedarr´a verb ~de ~t ORDLED: be-darr-ar SUBST.: bedarrande, bedarrning
  Svensk ordbok
 8. angel bed

  angel bed, engelsk benämning på himmelssängen lit à la duchesse.
 9. majblomma

  majblomma, till 1998 förstamajblomma, filantropiskt märke i form av en liten stiliserad blomma som sedan 1907 säljs under veckorna före 1 maj genom lokalföreningar inom Majblommans Riksförbund (Göteborg).

 10. PFBC

  PFBC, en typ av fluidiserad bädd som bl.a. används vid förbränning av kol.