1. befäl

  befäl, befälsrätt, befogenhet och skyldighet att utöva befäl, dvs. att befalla över eller leda truppförband eller personal.
 2. befäl

  befä´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-fäl-et
  Svensk ordbok
 3. vakthavande befäl

  vakthavande befäl, VB , officer (lägst kapten) som avdelas vid stab, förband, fartyg etc. för jourtjänst med ansvar för beredskap, vakt- och ordningstjänst m.m.
 4. befälhavare

  befälhavare, högsta befäl ombord på ett fartyg.
 5. befälstecken

  befälstecken, flagga, standert, vimpel eller galjadet som förs i masttopp på örlogsfartyg eller på vimpelstake i båt.
 6. befälsföring

  befä`lsföring subst. ~en ~ar ORDLED: be-fäls--för-ing-en
  Svensk ordbok
 7. befälhavande

  befä`lhavande adj., ingen böjning ORDLED: be-fäl--hav-ande
  Svensk ordbok
 8. befälsställning

  befä`lsställning subst. ~en ~ar ORDLED: be-fäls--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 9. befälstecken

  befä`lstecken subst. befälstecknet, plur. ~, best. plur. befälstecknen ORDLED: be-fäls--teckn-et
  Svensk ordbok
 10. befälhavare

  befä`lhavare subst. ~n äv. befälhavarn, plur. ~, best. plur. befälhavarna ORDLED: be-fäl--hav-ar-en
  Svensk ordbok