1. obehörig befattning med hemlig uppgift

  obehörig befattning med hemlig uppgift, brott mot rikets säkerhet som innebär att man, utan uppsåt att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer hemlig uppgift, vilkens uppenbarande för främmande makt kan medföra men för totalförsvaret eller för rikets säkerhet.
 2. befattning

  befatt´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-fatt-ning-en
  Svensk ordbok
 3. befattningsnomenklatur

  befattningsnomenklatur, system för inplacering av befattningar i grupper efter bl.a. yrkesområde och svårighetsgrad.
 4. befattningsbeskrivning

  befattningsbeskrivning, uppräkning av de uppgifter som skall utföras av en viss tjänsteman (befattningshavare) samt av de kvalifikationer (utbildning och erfarenhet) som fordras för tjänsten.
 5. ämbetsman

  ämbetsman, i äldre språkbruk term för innehavare av högre statlig eller kyrklig befattning.
 6. Jacob Berzelius

  Berzelius, Jöns Jacob, född 20 augusti 1779, död 7 augusti 1848, kemist, en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare.
 7. ämbete

  ämbete, högre statlig eller kyrklig befattning.
 8. befattningshavare

  befatt`ningshavare subst. ~n äv. befattningshavarn, plur. ~, best. plur. befattningshavarna ORDLED: be-fatt-nings--hav-ar-en
  Svensk ordbok
 9. kompetens

  kompetens, formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning.
 10. bojkott

  bojkott, kollektiv vägran i påtryckningssyfte att befatta sig med någon eller något.