1. belasta

  belas´ta verb ~de ~t ORDLED: be-last-ar SUBST.: belastande, belastning
  Svensk ordbok
 2. brosk

  brosk, hos djur, inklusive människa, stödjevävnader bestående av celler omgivna av en mellansubstans, matrix.
 3. armerad betong

  armerad betong, betong som är förstärkt med armering.
 4. termoplast

  termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd.
 5. konditionsträning

  konditionsträning, uthållighetsinriktad träning, baserad på att arbete med stora muskelgrupper som pågår i mer än två minuter kräver energiomsättning i närvaro av syre (aerob omsättning).

 6. invandrare

  invandrare, immigrant, person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år.

 7. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.

 8. jordskred

  jordskred är en snabb rörelse i jorden på en slänt.
 9. fjäder

  fjäder, maskinelement som konstruerats för att deformeras kraftigt när det belastas.
 10. elasticitet

  elasticitet, egenskapen hos ett material eller ett föremål som deformerats genom mekanisk belastning att återta sin ursprungliga storlek och form när belastningen upphört.