1. Joshua Bell

  Bell, Joshua, född 1967, amerikansk violinist och dirigent.

 2. Alexander Graham Bell

  Bell, Alexander Graham, 1847–1922, brittisk-amerikansk uppfinnare och dövlärare, son till Alexander Melville Bell.

 3. belladonna

  belladonna, Atropa bella-donna, art i familjen potatisväxter.
 4. belle époque

  belle époque, egentligen la belle époque, benämning på tiden kring sekelskiftet 1900 i Frankrike, särskilt med avseende på det sorglösa nöjeslivet i Paris.
 5. Bellerofon

  Bellerofon, Bellerofontes, i grekisk myt en hjälte från Korinth.
 6. Clive Bell

  Bell, Clive, 1881–1964, brittisk kritiker och konstteoretiker.
 7. Alexander Melville Bell

  Bell, Alexander Melville, 1819–1905, brittisk (skotsk) fonetiker, först universitetslärare i Edinburgh och London, 1879–81 verksam i Canada och därefter i USA.
 8. Jocelyn Bell-Burnell

  Bell-Burnell, Jocelyn, född 1943, brittisk astronom som har stor andel i upptäckten av de första pulsarerna 1967.
 9. Carl Michael Bellman

  Bellman, Carl Michael, född 4 februari 1740, död 11 februari 1795, skald och den svenska visans förgrundsgestalt.
 10. bella coola

  bella coola, ett indianfolk på Nordamerikas nordvästkust; se nordvästkustindianer.