1. Bells paralys

  Bells paralys, förlamning av ansiktsmuskulaturen beroende på blockering av nervimpulserna i ansiktsnerven ( nervus facialis).
 2. Bells teorem

  Bells teorem, kunskapsteori inom kvantmekaniken som ger möjlighet att experimentellt särskilja kvantmekaniken från lokala (klassiska) teorier med gömda variabler.
 3. Gertrude Bell

  Bell, Gertrude, 1868–1926, brittisk upptäcktsresande, arkeolog och författare.
 4. Charles Bell

  Bell, Sir Charles, 1774–1842, brittisk kirurg och neuroanatom, professor i Edinburgh från 1836.
 5. Belle de Boskoop

  Belle de Boskoop, äppelsort som spreds från Nederländerna under 1860-talet och blev ganska vanlig i södra Sverige.
 6. Vanessa Bell

  Bell, Vanessa, född Stephen, 1879–1961, brittisk konstnär.
 7. bella coola

  bella coola, ett indianfolk på Nordamerikas nordvästkust; se nordvästkustindianer.
 8. Bella Unión

  Bella Unión, stad i nordvästra Uruguay; för belägenhet se landskarta Uruguay.
 9. Rose Belle

  Rose Belle, stad i södra Mauritius; för belägenhet se landskarta Mauritius.
 10. Bell Laboratories

  Bell Laboratories, forsknings- och utvecklingslaboratorier, äldre namn på AT&T Labs.