1. belysning

  belysning, illuminans, ljusflöde per areaenhet.
 2. belysning

  belysning, i allmän bemärkelse ljusförhållanden skapade av andra ljuskällor än dagsljuset, inomhus, på gator och öppna platser etc.
 3. belysning

  bely´sning subst. ~en ~ar ORDLED: be-lys-ning-en
  Svensk ordbok
 4. månen

  månen är jordens måne.

 5. kvalitativ metod

  kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder.
 6. elektrisk belysning

  elektrisk belysning, se ljusteknik.
 7. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 8. lysdiod

  lysdiod, LED, engelska, halvledardiod som utsänder ljus när ström flyter genom den (jämför diod).
 9. belysningsmätare

  belysningsmätare, äldre ord för luxmeter.
 10. dödshjälp

  dödshjälp, barmhärtighetsdödande, eutanasi, benämningar på åtgärder som påskyndar dödens inträde hos en svårt sjuk person.