1. Gerhard Bendz

  Bendz, Gerhard, 1908–85, språkforskare, professor i klassisk filologi i Köpenhamn 1963–72 och i latin 1972–75 i Lund.
 2. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 3. Livius

  Livius ( Titus Livius), 59 f.Kr.–17. e.Kr., romersk historieskrivare.
 4. Faedrus

  Faedrus (grekiska Faidros), Phaedrus, fabeldiktningens främste representant i den romerska litteraturen.
 5. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 6. Henri Barbusse

  Barbusse, Henri, 1873–1935, fransk författare och journalist.
 7. Thor B Kielland

  Kielland, Thor Bendz, 1894–1963, norsk konsthistoriker och museiman; jämför släktartikel Kielland.
 8. Homeros

  Homeros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från det joniska Mindre Asien.