1. Bengt

  Bengt, mansnamn, svensk form av latinets Benedictus ’den välsignade’, som i sin tur är en bildning till latinets benedico ’välsigna’.
 2. Bengt Göransson

  Göransson, Bengt, 1932–2021, politiker (socialdemokrat), statsråd 1982–91, riksdagsledamot 1985–91.

 3. Bengt Samuelsson

  Samuelsson, Bengt, född 21 maj 1934, forskare i medicinsk biokemi, administratör, professor i medicinsk kemi vid Veterinärhögskolan 1967–72 och i medicinsk och fysiologisk kemi vid Karolinska Institutet sedan 1973.
 4. Bengt Ohlsson

  Ohlsson, Bengt, född 1963, författare.
 5. Bengt Söderbergh

  Söderbergh, Bengt, 1925–2019, författare.

 6. Bengt Kyhlberg

  Kyhlberg, Bengt, 1915–82, musikhistoriker och musikbibliotekarie.
 7. Bengt Sandin

  Sandin, Bengt, född 1949, historiker, professor vid tema Barn vid Linköpings universitet sedan 1989.
 8. Bengt Pohjanen

  Pohjanen, Bengt, född 1944, författare och översättare.

 9. Bengt Lindström

  Lindström, Bengt, 1925–2008, målare, utbildad i bl.a. Danmark och USA, från 1947 huvudsakligen verksam i Paris.
 10. Bengt Oxenstierna

  Oxenstierna, Bengt Gabrielsson, 1623–1702, greve, diplomat, ämbetsman; jämför släktartikel Oxenstierna.