1. Bengt

  Bengt, mansnamn, svensk form av latinets Benedictus ’den välsignade’, som i sin tur är en bildning till latinets benedico ’välsigna’.
 2. Bengt Öste

  Öste, Bengt, 1927–2004, journalist, son till Alfred Öste, bror till Sven Öste.
 3. Bengt Anderberg

  Anderberg, Bengt, 1920–2008, författare och översättare.
 4. Bengt Hallberg

  Hallberg, Bengt, 1932–2013, pianist, arrangör och kompositör.
 5. Bengt Strömgren

  Strömgren, Bengt, 1908–87, dansk astrofysiker, professor vid University of Chicago 1936–37, vid Köpenhamns universitet 1938–57, chef för Yerkes- och McDonald-observatorierna i USA 1951–57, professor vid Institute for Advanced Study, Princeton, 1958–67 och därefter innehavare av en personlig professur vid Köpenhamns universitet och NORDITA; son till Elis Strömgren.
 6. Bengt Bratt

  Bratt, Bengt, född 1937, dramatiker; jämför släktartikel Bratt.
 7. Bengt Sjögren

  Sjögren, Bengt, 1925–2009, författare, frilansjournalist, konsul på Seychellerna 1979–83.
 8. Bengt Westerberg

  Westerberg, Bengt, född 23 augusti 1943, politiker (folkpartist), statsråd 1991–94, riksdagsman 1984–94, partiordförande 1983–95.
 9. Bengt Nordenskiöld

  Nordenskiöld, Bengt, 1891–1983, militär; jämför släktartikel Nordenskiöld.
 10. Bengt Lagerkvist

  Lagerkvist, Bengt, 1926–2013, regissör, son till Pär Lagerkvist.