1. Bengt af Klintberg

  af Klintberg, Bengt, född 1938, folklorist, författare och konstnär, 1962–64 och 1973–74 anställd vid Nordiska museet, 1967–87 lärare vid Stockholms universitet, professors namn 2006.

 2. Bengt Anderberg

  Anderberg, Bengt, 1920–2008, författare och översättare.
 3. Bengt av Skara

  Bengt av Skara d.ä., även kallad Bengt den gode, biskop i Skara under senare hälften av 1100-talet.
 4. Bengt av Skara

  Bengt av Skara d.y., död före 1229, biskop i Skara.
 5. Bengt Algotsson

  Bengt Algotsson, död 1360, svensk storman, hertig.
 6. Bengt Ahlbom

  Ahlbom, Bengt, 1904–93, sportjournalist (signaturen Bom).
 7. Bengt Ahlfors

  Ahlfors, Bengt, född 1937, finländsk (svenskspråkig) regissör och författare.
 8. Bengt Aurivillius

  Aurivillius, Bengt, 1918–94, kemist; jämför släktartikel Aurivillius.
 9. Bengt Andersson

  Andersson, Bengt, 1923–2004, veterinär, professor i fysiologi vid Veterinärhögskolan 1965–71, vid Karolinska Institutet 1971–81 och vid Sveriges lantbruksuniversitet 1981–89.
 10. Bengt Ankarloo

  Ankarloo, Bengt, 1935–2008, historiker, professor vid Lunds universitet 1992–2000.