1. Carl Benz

  Benz, Carl, 1844–1929, tysk ingenjör.
 2. Mercedes-Benz

  Mercedes-Benz ®, person- och lastbilar samt bussar tillverkade av Mercedes-Benz AG, tidigare Daimler-Benz AG, Stuttgart, Tyskland.
 3. Daimler–Benz-koncernen

  Daimler–Benz-koncernen, äldre tysk industrikoncern med tyngdpunkt på biltillverkning.
 4. benzoe

  benzoe, annat namn på bensoeharts.
 5. Benzelius

  Benzelius, släkt härstammande från bonden Henrik Jakobsson i Bensbyn, Nederluleå.
 6. Benzelstierna

  Benzelstierna, gren av släkten Benzelius.
 7. bil

  bil är ett motorfordon i form av en personbil, buss eller lastbil.
 8. Erik Benzelius

  Benzelius, Erik, d.y., 1675–1743, teolog, ärkebiskop från 1742; jämför släktartikel Benzelius.
 9. Jakob Benzelius

  Benzelius, Jakob, 1683–1747, teolog, ärkebiskop från 1744; jämför släktartikel Benzelius.
 10. Henrik Benzelius

  Benzelius, Henrik, 1689–1758, teolog, ärkebiskop från 1747; jämför släktartikel Benzelius.