1. Berit Spong

  Spong, Berit, 1895–1970, författare.
 2. Berit Ås

  Ås, Berit, född Skarpaas 1928, norsk socialpsykolog och politiker, professor vid Oslo universitet 1991–94.

 3. förbund

  förbund, begrepp (hebreiska berīt, grekiska diathēkē) i Gamla Testamentet.
 4. Berit Lindfeldt

  Lindfeldt, Berit, född 1946, konstnär.
 5. Västernorrlands län

  Västernorrlands län, län i östra delen av mellersta Norrland.

 6. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 7. Berit

  Berit, kvinnonamn med äldre former som Berita och Bereta, dialektala former av Birgitta.
 8. Baal

  Baal, en västsemitisk, främst kanaaneisk, gudomlighet, regnets och fruktbarhetens gud, ibland identifierad med åskguden Hadad.
 9. Bene Berit

  Bene Berit, judisk organisation, se B’nai B’rith.
 10. Berit Carlberg

  Carlberg, Berit, född 1942, operettsångerska och skådespelerska.