1. Berit Spong

  Spong, Berit, 1895–1970, författare.
 2. Berit Ås

  Ås, Berit, född Skarpaas 1928, norsk socialpsykolog och politiker, professor vid Oslo universitet 1991–94.

 3. Berit

  Berit, kvinnonamn med äldre former som Berita och Bereta, dialektala former av Birgitta.
 4. förbund

  förbund, begrepp (hebreiska berīt, grekiska diathēkē) i Gamla Testamentet.
 5. Berit Carlberg

  Carlberg, Berit, född 1942, operettsångerska och skådespelerska.
 6. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 7. Birgitta

  Birgitta, kvinnonamn, ombildning av ett keltiskt Brigit (latiniserat som Brigida) med betydelsen ’den höga’.
 8. Berit Wells

  Wells, Berit, född Ivarsson, 1943–2009, antikforskare, docent, föreståndare för Svenska institutet i Athen 1994–2003.

 9. Berit Lindfeldt

  Lindfeldt, Berit, född 1946, konstnär.
 10. Baal

  Baal, en västsemitisk, främst kanaaneisk, gudomlighet, regnets och fruktbarhetens gud, ibland identifierad med åskguden Hadad.