1. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 2. Checkpoint Charlie

  Checkpoint Charlie, en av gränsövergångarna genom Berlinmuren mellan Väst- och Östberlin.
 3. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 4. Berlinfrågan

  Berlinfrågan handlade om hur man skulle bestämma över Berlin under kalla krigets tid.
 5. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 6. Helmut Kohl

  Helmut Kohl var en tysk kristdemokratisk politiker.

 7. Erich Honecker

  Erich Honecker var en tysk politiker.
 8. Östtyskland

  Östtyskland är det vanligaste svenska namnet på Tyska demokratiska republiken.

 9. järnridån

  järnridån, benämning på den hårdbevakade gränslinje, som efter 1945 avskilde det kommuniststyrda Östeuropa från väst.
 10. Willi Hennig

  Hennig, Willi, 1913–76, tysk entomolog.