1. Bernt

  Bernt, Berndt, äldre Berent och Berendt, mansnamn, lågtysk form av Bernhard.
 2. Bernt Lindelöf

  Lindelöf, Bernt, född 1945, kanotist.
 3. Bernt Notke

  Notke, Bernt, född före 1450, död 1509, nordtysk målare och skulptör.
 4. Bernt Johansson

  Johansson, Bernt, född 1953, cyklist.
 5. Bernt Staf

  Staf, Bernt, 1945–2002, vissångare.
 6. Bernt Olsson

  Olsson, Bernt, 1929–2013, litteraturforskare, docent vid Lunds universitet 1963, professors namn 1983.
 7. Bernt Ericsson

  Ericsson, Bernt ( ”Bempa”), född 1942, bandyspelare.
 8. Bernt Callenbo

  Callenbo, Bernt, 1932–2011, regissör.
 9. Bernt Eklundh

  Eklundh, Bernt, 1932–2002, journalist och författare.
 10. Bernt Rosengren

  Rosengren, Bernt, 1937–96, författare, litteraturkritiker i BLM 1965–69 och i Aftonbladet 1965–87.