1. Bernt Olsson

  Olsson, Bernt, 1929–2013, litteraturforskare, docent vid Lunds universitet 1963, professors namn 1983.
 2. Bernt

  Bernt, Berndt, äldre Berent och Berendt, mansnamn, lågtysk form av Bernhard.
 3. Bernt Eklundh

  Eklundh, Bernt, 1932–2002, journalist och författare.
 4. bernt erikson

  erikson, bernt, 1921–2009, författare.
 5. Bernt Notke

  Notke, Bernt, född före 1450, död 1509, nordtysk målare och skulptör.
 6. Bernt Lindelöf

  Lindelöf, Bernt, född 1945, kanotist.
 7. Bernt Johansson

  Johansson, Bernt, född 1953, cyklist.
 8. Bernt Staf

  Staf, Bernt, 1945–2002, vissångare.
 9. Bernt Ericsson

  Ericsson, Bernt ( ”Bempa”), född 1942, bandyspelare.
 10. Bernt Callenbo

  Callenbo, Bernt, 1932–2011, regissör.