1. bert

  bert, typ av krage, se berthakrage.
 2. Bert

  Bert, mansnamn, kortform av namn på Bert-, - bert.
 3. Bert Karlsson

  Karlsson, Bert, född 1945, företagare och tidigare politiker (nydemokrat), riksdagsman 1991–94.
 4. Bert Olls

  Olls, Bert, egentligen Bert Olof Olsson, 1923–2013, konstnär och författare.
 5. Bert Kaempfert

  Kaempfert, Bert, 1923–80, tysk orkesterledare och populärmusikkompositör.
 6. Bert Haanstra

  Haanstra, Bert, 1916–97, nederländsk dokumentärfilmare.
 7. Bert Bolin

  Bolin, Bert, 1925–2007, meteorolog, professor vid Stockholms universitet 1961–90 och förste ordföranden för FN:s klimatorgan IPCC fram till 1997.
 8. Bert Sakmann

  Sakmann, Bert, född 1942, tysk läkare, chef för avdelningen för cellfysiologi vid Max-Planck-institutet i Heidelberg och professor vid universitetet där.
 9. Bert Stern

  Stern, Bertram ( Bert), 1929–2013, amerikansk fotograf.
 10. Bert-Åke Varg

  Varg, Bert-Åke, född 1932, skådespelare.