1. Bertil

  Bertil, född 28 februari 1912, död 5 januari 1997, svensk prins, hertig av Halland, son till Gustaf VI Adolf och hans första hustru, kronprinsessan Margareta; jämför släktartikel Bernadotte.

 2. Bertil

  Bertil, mansnamn av tyskt ursprung, diminutivform (smekform) av namn på Ber(h)t- ’ljus’, t.ex. Berthold.
 3. Bertil Lundberg

  Lundberg, Bertil, 1922–2000, grafiker, professors namn 1984.
 4. Bertil Vallien

  Vallien, Bertil, född 17 januari 1938, keramiker, glaskonstnär och industriformgivare, ansvarig för glasutbildningen vid Konstfackskolan 1967–84, lärare vid Pilchuck Glass School, Seattle, USA, 1979–95, gästprofessor vid universitetet i Sunderland, Storbritannien, 1999.

 5. Bertil Jansson

  Jansson, Bertil, 1924–84, sportjournalist.
 6. Bertil Ohlin

  Ohlin, Bertil, född 23 april 1899, död 3 augusti 1979, nationalekonom och politiker (folkpartist), professor vid Köpenhamns universitet 1924–29 och vid Handelshögskolan i Stockholm 1929–65, statsråd 1944–45, riksdagsman 1938–67 (första kammaren till 1944), partiledare 1944–67.
 7. Bertil Nordahl

  Nordahl, Bertil, 1917–98, fotbollsspelare (försvarare).
 8. Bertil Gadö

  Gadö, Bertil, 1916–2014, konstnär.
 9. Bertil Malmberg

  Malmberg, Bertil, född 13 augusti 1889, död 11 februari 1958, författare och översättare, ledamot av Svenska Akademien från 1953.
 10. Bertil Uggla

  Uggla, Bertil G:son, 1890–1945, mångsidig idrottsman och idrottsledare, arméofficer; jämför släktartikel Uggla.