1. Franz Berwald

  Berwald, Franz, född 23 juli 1796, död 3 april 1868, tonsättare; kusin till Johan Fredrik Berwald.
 2. Berwaldhallen

  Berwaldhallen, Stockholm, Sveriges Radios konsertsal, sammanbyggd med Radiohuset, uppförd 1976–79 under ledning av Vilhelm Jordan och uppkallad efter Franz Berwald.

 3. Johan Fredrik Berwald

  Berwald, Johan Fredrik, 1787–1861, violinist, dirigent och tonsättare; kusin till Franz Berwald.
 4. symfoni

  symfoni, verk för orkester, vanligen i flera satser.
 5. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 6. Ludvig Norman

  Norman, Ludvig, 1831–85, tonsättare och dirigent.
 7. Hilda Thegerström

  Thegerström, Hilda, 1838–1907, pianist och pianopedagog.
 8. Henri Marteau

  Marteau, Henri, 1874–1934, fransk-svensk violinist, dirigent och tonsättare.
 9. Oscar Byström

  Byström, Oscar, 1821–1909, kompositör, son till Thomas Byström och liksom denne till yrket militär.
 10. frimurarmusik

  frimurarmusik, benämning på musikverk som komponerats för och uppförts inom frimurarorden.