1. Berwaldhallen

  Berwaldhallen, Stockholm, Sveriges Radios konsertsal, sammanbyggd med Radiohuset, uppförd 1976–79 under ledning av Vilhelm Jordan och uppkallad efter Franz Berwald.

 2. Djurgården

  Djurgården, område i nordöstra Stockholm, som sträcker sig från Brunnsviken i norr över Lill-Jansskogen omedelbart norr om stadskärnan och det f.d. militära övningsfältet Ladugårdsgärdet (i dagligt tal ”Gärdet”) öster därom till Saltsjön i söder.
 3. Kaija Saariaho

  Saariaho, Kaija, född 1952, finländsk tonsättare.

 4. Polarpriset

  Polarpriset är ett stort musikpris som utdelas i Sverige varje år sedan 1992.
 5. inspelningsstudio

  inspelningsstudio, lokal för mikrofonupptagning av ljud vid framföranden av tal, sång och musik för framställning av fonogram.
 6. Vädla

  Vädla, under medeltiden gårdsbebyggelse nära nuvarande Berwaldhallen på Ladugårdsgärdet i Stockholm, från 1400-talets början (före 1438) ladugård under Stockholms slott; dessförinnan hade den tillhört Klara kloster.
 7. Christina Mattsson

  Mattsson, Christina, född 1947, visforskare, radioproducent och museidirektör.
 8. Sveriges Radios Symfoniorkester

  Sveriges Radios Symfoniorkester, tidigare Radiosymfonikerna, orkester knuten till Sveriges Radio; nuvarande namn sedan 1967.
 9. Sven-Erik Bäck

  Bäck, Sven-Erik, 1919–94, tonsättare.