1. bestraffa

  bestraff´a verb ~de ~t ORDLED: be-straff-ar SUBST.: bestraffande, bestraffning
  Svensk ordbok
 2. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 3. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.

 4. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 5. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 6. koncentrationsläger

  koncentrationsläger är stora fångläger där många människor hålls inspärrade, oftast på grund av sina politiska åsikter.
 7. apartheidkonventionen

  apartheidkonventionen, mellanstatlig överenskommelse om undertryckande och bestraffning av brottet apartheid, antagen av FN:s generalförsamling 1973.
 8. straff

  straff, inom juridiken benämning på en påföljd som utdöms vid ansvar för brott i form av frihetsberövande eller böter.

 9. Simpsons

  Simpsons, amerikansk animerad TV-serie, skapad av skämttecknaren Matt Groening.

 10. 1984

  1984, Nineteen Eighty-Four, roman av den brittiske författaren George Orwell, utgiven 1949.