1. bestridande

  bestridande, vanligt benämning på när en part i rättegångsmål motsätter sig motpartens yrkande och begär att det ska ogillas.
 2. bestrida

  bestri´da verb bestred äv. bestridde, bestridit äv. bestritt, bestriden äv. bestridd, bestridna äv. bestridda, pres. bestrider ORDLED: be-strid-er SUBST.: bestridande
  Svensk ordbok
 3. perception

  perception, varseblivning, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa.
 4. tes

  tes, påstående som försvaras eller bestrids.
 5. apostel

  apostel, i Nya Testamentet en man som ansågs vara Jesu sändebud och auktoriserad av denne.
 6. Petrus

  Petrus, Simon Petrus, Kefas, apostel, i Nya Testamentet omnämnd i evangelierna, Apostlagärningarna, Paulus- och Petrusbreven.
 7. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.
 8. Otto von Bismarck

  Bismarck, Otto von, född 1 april 1815, död 30 juli 1898, preussisk och tysk statsman, grundare av Tyska riket 1871.
 9. extern effekt

  extern effekt,, inom ekonomin en effekt vid sidan av dem som berör verksamheten.
 10. svaromål

  svaromål, svarandens talan i ett tvistemål.